DIỄN ĐÀN»DIỄN ĐÀN
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

Với mục tiêu đảm bảo các chính sách thuế phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam đã, đang và sẽ tham gia, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, Bộ Tài chính đang chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế gồm 6 Luật: Luật thuế thu nhập doanh nghiệpLuật thuế thu nhập cá nhân Luật thuế giá trị gia tăngLuật thuế tiêu thụ đặc biệtLuật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; Luật thuế bảo vệ môi trường; Luật quản lý thuế.

Để các quy định trong Luật này có thể đạt được các mục tiêu trên, Hiệp hội Dệt May Việt Nam trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp nghiên cứu và đóng góp ý kiến cho Dự thảo các Luật về thuế và gửi về cho chúng tôi qua địa chỉ sau info@vietnamtextile.org.vn. (Dự luật được đăng tải tại  http://vibonline.com.vn/Duthao/1757/DU-THAO-LUAT-SUA-DOI-BO-SUNG-MOT-SO-DIEU-CUA-CAC-LUAT-VE-THUE-DU-THAO-1382015.aspx ).