GIỚI THIỆU»GIỚI THIỆU
Ban chấp hành
Ban chấp hành Chi Hội Dệt May Trung Trung Bộ gồm có 12 thành viên.

Danh sách Ban chấp hành Chi hội dệt may Trung Trung bộ

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ Chi hội

1

Trần Văn Phổ

Phó Chủ tịch Hiệp hội dệt may Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP DM Hoà Thọ.

Chủ tịch

2

Nguyễn Đức Trị

TGĐ Tổng Công ty CP DM Hoà Thọ

Phó Chủ tịch TT

3

Hồ Hai

TGĐ Công ty CP Vinatex Đà Nẵng

Phó Chủ tịch

4

Phạm Thị Xuân Nguyệt

TGĐ Công ty CP dệt May 29/3

Phó Chủ tịch

5

Trần Hữu Doãn

CT HĐQT Công ty TNHH Tuấn Đạt

Uỷ viên TT

6

 Bùi Nguyên Tiến

TGĐ Công ty cổ phần Sợi Phú bài

Uỷ viên

7

Nguyễn Bá Quang

TGĐ Công ty CP Dệt May Huế

Uỷ viên

8

Nguyễn Thị Như Nguyệt

GĐ  Công ty CP May Trường Giang

Uỷ viên

9

Phan Công Bình

GĐ Công ty CP May Núi Thành

Uỷ viên

10

Đào Ngọc Phương

TGĐ Công ty CP May HT - Quảng Nam

Uỷ viên

11

Nguyễn Văn Bình

GĐ Công ty CP May HT - Hội An

Uỷ viên

12

Bùi Minh Tuyền

GĐ Công ty May Đông Thành

Uỷ viên