Chi hội dệt may Trung Trung Bộ là đơn vị thành viên của Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, tiêu thụ, dịch vụ thuộc chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật dệt may tại khu vực Trung Trung bộ. Hiện nay Chi hội đã thu hút được hơn 30 hội viên sinh hoạt tại các tỉnh thành khu vực Trung Trung bộ trải dài từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.

Hiện nay Ban chấp hành Chi hội gồm 12 ủy viên đến từ các doanh nghiệp dệt may tại các tỉnh thành khu vực Trung Trung Bộ, những người có tâm huyết, kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như trong hoạt động vì lợi ích chung của cả ngành, góp phần đưa hoạt động của Chi hội ngày càng đáp ứng được nhu cầu của các hội viên.

Trong những năm qua Chi hội đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh doanh cũng như trao đổi thông tin giữa các hội viên trong Chi hội. Đại diện cho quyền lợi của hội viên, Chi hội bảo vệ lợi ích của các hội viên và các Doanh nghiệp dệt may tại khu vực Trung Trung Bộ, tạo ra sức mạnh tổng hợp của  ngành, cảnh báo và giảm thiểu rủi ro trong quá trình kinh doanh của mỗi thành viên. Bên cạnh đó Chi hội còn tham gia đóng góp cho Hiệp hội kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan Nhà nước xây dựng chính sách, cơ chế phát triển ngành và các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu dệt may Việt Nam phát triển.

Trong chiến lược phát triển ngành công nghiệp dệt may Việt Nam đến năm 2020, ngành tiếp tục tập trung phát triển theo hướng chuyên môn hoá, hiện đại hoá, tạo ra bước nhảy vọt về giá trị gia tăng của sản phẩm dệt may. Chi hội dệt may Trung Trung Bộ sẽ tiếp tục nỗ lực để đóng góp vào công cuộc phát triển ngành dệt may đúng theo chiến lược đã đề ra, từng bước đưa Việt Nam vào top 5 các nhà xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới.

Thông qua Cổng thông tin điện tử này, Chi hội rất mong chuyển tải được các thông tin về hoạt động sôi động của ngành, cập nhật các cơ chế, chính sách liên quan đến ngành và  sẽ nhận được nhiều thông tin từ các Hội viên, các bạn đọc, những người yêu mến và quan tâm và vì sự nghiệp phát triển ngành Dệt May.

Xin trân trọng cảm ơn,

Thay mặt Chi hội dệt may Trung Trung Bộ

Chủ tịch,

Trần Văn Phổ