CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH»CHUYÊN NGÀNH
 
Công văn số 6376/TCHQ-GSQL về việc chia tách, đóng ghép hàng hóa vận chuyển chung container
Ngày 14-7 Tổng cục Hải Quan ban hành công văn hướng dẫn thủ tục đối với hàng hóa đóng ghép chung container
Doanh nghiệp ngành dệt may: Mạnh dạn thay đổi để vươn xa!
Vừa qua Công ty cổ phần 28 Hưng Phú đã tiến hành ký kết triển khai dự án giải pháp SureERP của Công ty cổ phần tin học Lạc Việt vào mô hình vận hành của mình. Đây được xem là một bước tiến mạnh mẽ trên lộ trình chuyên nghiệp hóa và gia tăng năng lực cung ứng của doanh nghiệp (DN) này trong thị trường ngành dệt may
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu VINATEX
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu để Tập đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX) giai đoạn 2013- 2015.
Hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực dệt may Việt Nam cho Tập đoàn Dệt May VN
Ngày 26/2/2014 Thủ tướng chính phủ đã ký QĐ 288/QĐ-TTg về việc hỗ trợ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực dệt may Việt Nam cho Tập đoàn Dệt May Việt Nam.
Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Vinatex
Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam.