Ban chấp hành
Ban chấp hành Chi Hội Dệt May Trung Trung Bộ gồm có 12 thành viên.
Cơ cấu tổ chức
Nội dung tóm tắt ...
Thư ngõ
Chi hội dệt may Trung Trung Bộ là đơn vị thành viên của Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu, tiêu thụ, dịch vụ thuộc chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật dệt may tại khu vực Trung Trung bộ. Hiện nay Chi hội đã thu hút được hơn 30 hội viên sinh hoạt tại các tỉnh thành khu vực Trung Trung bộ trải dài từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi.